Jurisdikzioa

Jurisdikzioa zuzenbidean maiz erabiltzen den terminoa da, adiera desberdinekin:

  • orokorrean, estatuak edo horren atal batek eremu geografiko batean legeak ezarri eta aplikatzeko duen eskumena; adibidez, "Ertzaintzaren jurisdikzioa Gipuzkoa, Arana eta Bizkaira mugatzen da";
  • legeak aplikatzeko botere eta ahalmena da, bereziki epaitegiek dutena;
  • gai edo arlo jakin batean legeak aplikatu diharduten epaile eta epaitegien multzoa, hala nola lan-jurisdizkioa, jurisdizkio administratibpa, jurisdikzio zibila.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, jurisdiction; gaztelaniaz, jurisdicción.