Kalifikazioa

Kalifikazioa pertsona, erakunde edo gertaera bati eskala kuantitatibo edo kualitatibo baten gainean ezartzen zaion puntuazioa da, bereziki kalifikatzen den horren gaitasuna edo egokitasuna erabakitzeko. Ebaluazioa baino kontzeptu murritzagoa da.