Kameralismoa eta kameralistika

Kameralismoa herrialde germanikoetan garatutako pentsamendu-korrontea izan zen, ekonomiaren eta administrazioaren arloan, bereziki XVII. mendetik XIX. mendera, gobernuaren administrazioaren egokiaren beharra nabarmentzen zuena, estatua indartze eta garatze aldera, aldi berean merkantilismoaren printzipioak onartuz . Kameralismoaren ekarpenak eta hotrien praktikak kameralistika izenarekin ere ezagutzen dira. Instituzio administratiboen garapena, bereziki ogasun publikoa eta polizia, bultzatu zuten. Kameralismoak zientzia administratiboaren oinarriak finkatu zituela baiezta daiteke.

Erreferentziak