Kanpokotasunak (kanpoko eraginak)

Kanpokotasunak, kanpoko eraginak edo esternalitateak jarduera edo transakzio ekonomiko batek jarduera haietan zuzenean parte hartzen ez duen hirugarren bati etekina (kanpokotasun positiboa) edo galera (kanpokotasun negatiboa) ekartzen dionean sortzen dira. Merkatu-akats mota bat dira. Kanpokotasun negatiboen ohiko adibideak dira ingurumen-inpaktuak, enpresa kutsakor batek bere jardunean naturari eta gizarte osoari kalteak ekartzen dizkienean adibidez: enpresak ez ditu kostu horiek bere gain hartzen, ksnporatu egiten dituelako . Kanpokotasunak saihesteko modu bat kalteak jasaten dituen ondasunei jabetza-eskubideak ezarri eta kalteak ordainaraztea da, zergak ezarriz adibidez (ikus, gainera, kostuen internalizazioa).