Kapital finkoa eta kapital zirkulatzailea

Kapital finkoa enpresak bere ekoizpen-prozesuan epe luzera baliatzen dituen aktiboen multzoa da, hala nola makinak, eraikuntzak, ibilgailuak eta lanabesak. Kapital zirkulatzailea berriz, enpresak ekoizpen prozesuan guztiz kontsumitu edo eraldatu egiten egiten dituen lehengai, material eta produktuek osatzen dute. Egia esan, kapital finkoa kontsumitu eta xahutu ere egiten da ekoizpenean, baina epe luzera; kapital finkoaren xahutze edo balio galera hori amortizazio ekonomikoaren bitartez jasotzen da kontabilitatean.