Karaktereak

Agian karaktere biologikoak bilatzen ari zinen. 

Karaktereak idatzizko ikurrak dira, hitzak eta testuak osatzeko erabiltzen direnak. Karaktere terminoaren sinonimotzat har daitezke letra eta grafema hitzak.