Karratu txikienak

Estatistikan, karratu txikienak hainbat eredu estatistikoen parametroak estimatzeko erabiltzen den irizpidea da, eredutik espero daitezkeen balioen eta behatutako balioen arteko desbideratze karratuen batura minimotu egiten duena. Karratu txikienen irizpidea bereziki erregresio estatistikoan erabiltzen da bereziki, aldagai dependente eta independenteen arteko erlazioa estimatu nahi denean: erlazio horretako parametroak estimatzeko, erlazio horren bitartez estimatzen diren aldagai dependenteari buruzko \hat{y} aurresanen eta aldagai horri buruz behatutako y balio errealen arteko desbideratze karratuen batura, hots \sum(\hat{y}-y)^2 hondar karratuen batura, txikien egiten duten parametroen balioak hartzen dira.