Kategoria: Estatistika

234 artikulu

Azpikategoriak

Estatistikako ikasliburuak

I


I eta II motako erroreak Ibiltartea (estatistika) Igoera-koefizientea eta laginketa-frakzioa Ikaskuntza automatikoa (ikasketa automatikoa) Ikasliburua: Aldagai bakunaren deskribapena: alborapena eta kurtosia Ikasliburua: Aldagai bakunaren deskribapena: sakabanatzea Ikasliburua: Aldagai bakunaren deskribapena: zentroa eta beste kokapenak Ikasliburua: Aldagai bakunaren tabulazioak eta adierazpide grafikoak Ikasliburua: Banaketa binomialaren hurbilketa normala: De Moivre-Laplace teorema Ikasliburua: Banaketa normalaren taula Ikasliburua: Bi aldagai kualitatiboen baterako azterketa: asoziazioa Ikasliburua: Bi aldagai kuantitatiboen baterako azterketa: korrelazioa Ikasliburua: Cronbachen alfa Ikasliburua: Denbora serieen analisirako sarrera Ikasliburua: Erregresio-analisirako sarrera Ikasliburua: Estatistika enpresara aplikatua (ariketak) Ikasliburua: Estatistika taulak Ikasliburua: Estatistikaren hastapenak Ikasliburua: Formularioa (Estatistika eta datuen analisia) Ikasliburua: Kaxa-diagrama. Heterogeneotasuna Ikasliburua: Konfiantza-tarteak: ariketak eta ebazpenak Ikasliburua: Kontzentrazioa, pobrezia, aniztasuna Ikasliburua: Modaren kalkulua tartetan bildutako datuetarako Ikasliburua: Poisson banaketaren hurbilketa normala Ikasliburua: Proba parametrikoak: ariketak eta ebazpenak Ikasliburua: Probabilitate-kalkulua Ikasliburua: R estatistikarako programazio-lengoaia Ikasliburua: R programa: probabilitate banaketak Ikasliburua: Testu-meatzaritza Ikasliburua: Zenbaki indizeak Ikerketa berrestaileak Ikerketa esploratzaileak Ikerketa pilotuak Inbariantzia (estatistika) Inferentzia estatistikoa Inkestak Irizpide-aldagaia