Kategoria: Gardenkiak

53 artikulu

G


Gardenki: Adimen emozionala Gardenki: Aldagai bakunaren deskribapena: alborapena eta kurtosia Gardenki: Analisi espaziala Gardenki: Banaketa hipergeometrikoa Gardenki: Banaketa normala eta limitearen teorema zentrala Gardenki: Banaketa teorikoak: khi karratu, Student t eta Snedecorren F Gardenki: Banaketa uniformea Gardenki: Bernoulli prozesuak Gardenki: Berretura-legeko banaketak Gardenki: Boto haztatuko sistemak Gardenki: Cournoten duopolioa Gardenki: Epikuro Samoskoa eta epikureismoa Gardenki: Erregresio analisirako sarrera Gardenki: Estatistikaren hastapenak Gardenki: Estimatzaileen lagin-banaketak Gardenki: Estimatzaileen propietateak Gardenki: Finantza-legeak Gardenki: Fisher proba zehatza Gardenki: Immanuel Kant Gardenki: Inferentziarako sarrera. Balidazioa. Gardenki: Itxaropen matematikoa eta bariantza Gardenki: Kapitalizazio-lege konposatua Gardenki: Kapitalizazio-lege sinplea Gardenki: Kolmogorov-Smirnov proba Gardenki: Konfiantza tarteak Gardenki: Kontzentrazioa, pobrezia, aniztasuna Gardenki: Lehia perfektuaren teoria Gardenki: Leuzipo Gardenki: LOMCE hezkuntza-legea Gardenki: Markoven kateak eta xurgapen-denborak Gardenki: Mina Gardenki: Poisson prozesuak eta loturiko banaketak Gardenki: Proba estatistikoak: sarrera Gardenki: Proba parametrikoak Gardenki: Probabilitate desberdintzak Gardenki: Talcott Parsons Gardenki: Zeinuen proba Gardenki: Zorizko aldagai baten momentuak Gardenki: Zorizko aldagaiak eta probabilitate banaketak Gardenki: Zuzenbidearen iturriak