Kaudimena

Kaudimena enpresak bere zorrek sorrarazten dituzten obligazioak kitatzeko ahalmena, epe luzera nahiz laburrera, bere jardunean trabarik sortu gabe. Maiz likideziarekin batera aztertzen da; likidezia epe laburreko kaudimena dela esan liteke, epe laburreko zorrak ordaintzeko ahalmena; kaudimena zor guztiak, epe laburrera nahiz luzera, enpresako aktiboekin ordaintzeko ahalmena den bitartean. Enpresa edo pertsona fisiko bat kaudimenik ez duenean, kaudimengabea dela edo kaudimengabezia egoeran dagoela esaten da.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, solvency; gaztelaniaz, solvencia.