Klase-marka

Estatistikan, klase-marka tartekako maiztasun-taula batean tarte bakoitzeko muga-balioen batezbestekoa edo erdipuntua da. Adibidez, 100-200 tarteko klase-marka 150 da. Klase markak tarte osoaren balio adierazgarri gisa erabiltzen dira neurri estatistikoak kalkulatzerakoan. Adibidez, 100-200 tartean 4 datu badaude, datu horien batura kalkulatu ahal izateko, 4 datu horiek 150 direla (klase-marka alegia) suposatuko da, eta ondorioz batura 600 dela estimatuko da.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, class mark, class midpoint; gaztelaniaz, marca de clase.