Konbentzionalismoa (soziologia)

Soziologian, konbentzionalismoa gizartean indarrean dauden printzipio, arau moralak, ohitura eta usadioak normalak edo zuzenak direla aldezten duen jarrera edo sinesmena da, ordena soziala bermatze aldera. Artean eta literaturan ere aplika daiteke kontzeptua, eskola bateko arauak kritika eta berrikuntzarik gabe aplikatzen diren artista eta artelanei buruz.