Kongruentzia eta inkongruentzia (orokorrean)

Kongruentzia zerbait beste zerbaitekin lotzean gertatzen den adostasun edo bateragarritasuna da. Orduan, dena delakoa kongruentea dela esaten da. Inkongruentzia berriz, zerbaitekiko lotura gauzatzen ez denean gertatzen da, eta orduan dena delakoa inkongruentea dela esaten da.

Hainbat testuinguruetan erabiltzen diren terminoak dira: esaldi edo diskurtso bat inkongruentea dela esaten da, haren baitan kontraesanak daudenean; portaera bat lortu nahi den helburuarekin inkongruentea dela estaen da, portaera helburu horretara heltzeko egokia ez denean.

Sinonimoak (kongruentzia): koherentzia, egokitasuna.