Konstituzionalismoa

Konstituzionalismoa estatu baten eraketan estatuaren botereak mugatzea eta herritarren askatasunak bermatzea aldeztu eta lehenesten dituen doktrina politikoa da, Konstituzio izeneko arau goren baten bitartez. Ildo horren zabal baitan, konstituzionalismoaren zenbait aldaera bereizten dira, hala nola konstituzionalismo liberala, herritarren askatasunak nabarmenduz, eta konstituzionalismo soziala, berdintasuna eta gizarte ongizatea, eskubide sozialak alegia, lehenetsiz.