Kontabilizazioa

Kontabilizazioa egitate ekonomiko eta finantzarioak, egitate kontableak alegia, kontabilitatean jasotzea da, idazpen baten bitartez, orokorrean kontu sail bikoitzaren sistema baliatuz.