Kontingentziaren teoria

Kontingentziaren teoria sistema eta fenomeno sozialen antolakuntza eta funtzionamendua kontingentea dela baieztatzen duen teoria da, beraz ez absolutua edo beharrezkoa. Horren arabera, erakunde eta beste sistema sozialak inguruneko kondizioen eta haiek ezarritako helburuen arabera garatzen dira, ad hoc moduan eta printzipio unibertsalik gabe. Beraz, dinamika baten aurrean ez legoke soluzio edo helmuga bakarra eta absolutua, baizik eta anitza, egoera eta helburuak zein diren. Bereziki, enpresaren planifikazioan erabilitako ikuspuntua izan da; jakina denez, enpresako plangintzan helburuen finkapena eta ingurunearen azterketa funtsezkoak dira enpresaren zuzendaritza eta antolakuntza egoki baterako.