Kontraesankorrak (kontraesandunak)

Logika klasikoan, bi adierazpen kontraesankorrak edo kontraesandunak direla esaten da, aldi berean ezin direnean egiazko izan, ez eta aldi berean faltsu, bata bestearen ukapena direnez.

Ikus, gainera