Kontrakzioak (hizkuntzalaritza)

Hizkuntzalaritzan, kontrakzioa edo laburketa ondoz ondoko fonema, silaba edo hitzen laburbiltzea da, horien bitartekoak ezabatuz, hizkeran nahiz idazkeran. Euskaraz oso ohikoak dira, adibidez, hala ere --> halere, ez eta --> ezta, bai eta ere --> baitaere.