Kontraprestazioak

Kontraprestazioa pertsona edo erakunde batek zerbait jasotzearen trukean beste bati egin edo ordiandu beharrekoa da. Adibidez, ondasun bat saltzearen trukean saltzaileak jasotzen duen kontraprestazioa ondasun horren prezioa da; langileak lan egitearen trukean jasotzen duen kontraprestazioa berriz, soldata da.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, consideration.