Kooptazioa

Kooptazioa erakunde edo horren organo batean sortzen diren postu hutsak nork beteko dituen organo horretako kideen artean erabakitzeko modua da. Kooptazioa organo horren autonomiaren seinalea den arren, kooptazioak eragozpenak ere baditu hala nola berrikuntza eta irekitasun eza. Kooptazioaren adibidea da Eliza Katolikoaren Kolejio Kardinalizioa da, kardinalek Aita Santua izendatu eta honek kardinalak izendatzen dituelako.