Koordinazioa

Koordinazioa erakunde edo sistema bateko elementu eta osagaien jarduerak bateratzea da, sisteman ezarritako helburuak eraginkortasunez lortze aldera. Adibidez, kirol-talde baten jarduera jokalari guztiak koordinatzen ez badira, banaka jokalari bikainak izanda ere, nekez lortuko dute arrakasta aurkariari aurre egin edo jomuga lortzean.