Korolarioa

Bereziki matematikan eta logikan, korolarioak teorema batetik zuzenean eta maiz frogapen berezirik gabe eratortzen diren proposizioak dira.