Kostuen internalizazioa

Kostuen internalizazioa enpresek esternalizatu edo kanporatu egiten ez dituzten kostuak bere gain hartzea da. Kostu sozial osoa kontuan hartuz, internalizazioak optimo edo hobezin soziala lortzea du helburu; enpresarentzat berriz, kostuen internalizazioak mozkinak gutxitzea edo prezioen gehikuntza ekartzen du. Kostuen internalizazioa zergak ezarriz burutu ohi da; adibidez, hegaldi konpainiek hegaldi batek dakarren ingurumen-kostua bere gain har dezan, hegaldi bakoitzeko zerga bar ordainarazi dakioke.