Kultura-desfasea

Soziologian, kultura-desfasea gizarte edo kultura batean gertatzen den disfuntzio edo distortsioa da, arlo batean izandako aldaketak batek beste arloren batean korrespondentziarik ez duenean. Horren adibidea da emakumeak lan-merkatuan integratu bano aldi berean etxeko lanak egiten jarraitzen dutenean. Maiz gerttazen da kultura materialeko aldaketek (aldaketa teknologiko bat, adibidez) kultura ez-materialean duten eragina gauzatu ez edo atzeratu egiten direnean.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, cultural lag.