Kurrikulu nulua

Kurrikulu edo curriculum nulua kurrikuluan ezarrita izan arren, azkenean praktikan lantzen ez den gaia edo edukia da, denbora ezagatik edo irakasleak edo hezkuntza komunitateak kurrikuluaren zati hori ez lantzea erabakitzen duelako, baliagarria edo behar bezain garrantzitsua ez delako. Kurrikulu nulua kurrikulua eratzerakoan egindako akatsaren ondorioa izaten da; izan ere, kurrikulua hezkuntza-komunitatearekin etengabe osatzen duen agiria izanik, eta oinarrian baliagarria eta egokia izan behar dela kontuan harturik, kurrikulu nuluaren existentziak kurrikuluaren prozesuan baldintza horiek kontuan hartu ez direla adierazten du ziurrenik.