Lagin-banaketak

Inferentzia estatistikoan, lagin-banaketa estimatzaile edo estatistiko baten probabilitate-banaketa da, lagin posible guztietarako haien balioak eta balio horien probabilitateak zehazten dituena, populazio mota jakin batetik abiaturik. Adibidez, (1,2,3) populazio batetik 2 tamainako itzulketarik gabeko laginketa egiten bada, 2 elementu erauzten badira alegia, batezbesteko aritmetikoaren lagin-banaketak 1.5 (1,2 eta 2,1 kasuetan), 2 (1,3 eta 3-1 kasuetan), eta 2.5 (2,3 eta 3,2 kasuetan) balioak hartzen ditu, bakoitzak 2/6 probabilitatearekin.

Lagin-banaketak funtsezkoak dira populazioko parametroei buruzko inferentziak egiteko, haiei buruzko hipotesi-probak eta konfiantza-tarteak eratuz, estimatzaileek hartzen duten balio zehatzetan oinarriturik.

Artikulu hau honela aipatu: Sarasola, Josemari, "Lagin-banaketak"; Gizapedian, 25 martxoa, 2019, https://gizapedia.hirusta.io/lagin-banaketa/.