Lagin estatistikoak eta laginketa

Estatistikan, lagin estatistikoa populazio bateko elementu edo indibiduoen azpimultzo bat da, horretan oinarrituta populazio osoari buruzko propietateak eta ezaugarriak, parametroak bereziki, inferitu edo ondorioztatzeko erabiltzen dena. Lagina erauzteko prozesu eta metodologiari laginketa deritzo. Horretarako, laginak behar bezala erauzi behar dira populaziotik, hau da, horren elementuak modu egokian aukeratuak izan behar dira, zoriz orokorrean, lagina populazioaren islada izan dadin. Lagina erauzi eta aztertzearen abantaila nagusia kostu murritza da, populazio osoaren azterketaren kostuaren aldean. Lagin batetik eskuratutako emaitzak populazio osora zabaltzean sortzen den errorea lagin-errorea da.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, sample; gazteleraz muestra; frantsesez échantillon.