Lehiakideak: zuzenekoak eta zeharkakoak

Ekonomian, lehiakideak, merkatu berean jarduten dutelarik, merkatu-kuota handiena bereganatu nahi duten enpresak dira, horretarako prezioa, diferentziazioa eta bestelako estrategiak garatuz. Bi motako lehiakideak bereizten dira: zuzenekoak, merkatuan produktu edo zerbitzu berdinak eskaintzen dituztenak, eta zeharkakoak, helburu merkatu berera zuzenduz ordezko produktuak edo zerbitzuak eskaintzen dituztenak. Lehiakideek enpresako mikroingurunearen osagaietako bat da, estrategiak zehazteko orduan kontuan hartu beharreko kanpoko faktore bat.

Lehiakideak dituen merkatuan konkurrentzia edo lehia egoera dagoela esaten da.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, direct competitors, indirect competitors; gaztelaniaz, competidores directos e indirectos.