Lexikografia

Lexikografia, hiztegigintza ere deitua, hiztegiak ikertu egiten dituen jakintza-arloa da, bereziki haiek modu zientifikoan eratzeko helburuarekin. Orokorrean hitzen morfologiaz eta eratorpenaz arduratzen den lexikologiatik bereizten da, batzuetan haren adartzat hartzen bada ere. Lexikografiaren baitan, metalexikografia (lexikografia bera ikertzen duena, hiztegien historia eta horien kritika), lexikografia teorikoa (hiztegien eraketan jarraitu beharreko printzipio teorikoak ikertzen dituena) eta lexikografia praktikoa (hiztegigintzaren praktika aztertzen duena). Hiztegiekin batera, lexikoak, glosarioak eta thesaurus direlakoak ere aztertzen ditu. 1

Erreferentziak

1.
Rodríguez Barcia S. Introducción a La Lexicografía. Síntesis; 2016.