Lidergoaren teoria inplizituak

Lidergoaren teoria inplizituak, lidergoa azaltzeko lider batek izan behar lukeen portaera eta harengandik zer espero den definitzen dituen teoria multzo bat dira. Horretarako lider baten prototipo ideal bat eratzen da, jarraitzaileek behatutako portaera arrakastasuetan oinarritzen dena, gerora liderren identifikazio errazagoa ekarrik oduena, baliabide kognitibo gutxiago erabiliz eta denbora aurreztuz.