Likidezia finantzarioa

Agian, likidezia aktiboen ezaugarri gisa bilatzen ari zinen.

Enpresa, erakunde edo estatu batek likidezia finantzarioa duela esaten da epe laburrera zorrak eta gastuak ordaintzeko gai denean, horretarako bere aktibo likidoak baliatuz (eskuragarria -dirua eta bankuko berehalako saldoak-, bihurgarria -kobratzeko fakturak eta bestelakoak- eta izakinak). Enpresa batek likideziarik ez duenean, epe laburreko zorrka ordaintzeko gai ez ez denean alegia, ordainketa-etendura eta, beharko balitz, ondorengo hartzekodunen lehiaketa eskatu ditzake epaitegietan, zorrak bideratu eta enpresak bere jardunean jarraitu ahal izateko.

Labur esanda, likidezia finantzarioa epe laburreko kaudimena dela esan daiteke, kaudimena izanik zorrak ordaintzeko gaitasun orokorra, epe laburrera nahiz luzera.