Likidezia

Likidezia ondasun batek berehalakoan edo oso epe laburrera diru bihurtzeko duen ahalmena da. Berehala eskudirutan bihurtu daitezkeen ondasunak erabat likidoak direla esaten da, eta eskudirutan bihurtzeko zailtasunak edo oztopoak dituztenak ilikidoak. Eskudirua definizioz da erabat likidoa, baina baita ere kontu korronteak eta gisako banku-gordailuak; ilikidoak izaten dira ondasun higiezinak, bereziki gainbaloratuak direnean.

Likideziak badu beste adiera bat: enpresa, erakunde edo estatu batek likidezia duela esaten da epe laburrera bere gastu eta diru-irteerak ordaintzeko ahalmena duenean, eta bereziki eskudirua eta likidezia handiko aktiboak izatearekin lotzen da; epe ertain eta luzera zorrak ordaintzeko ahalmena, berriz, kaudimena da. Enpresa bat likideziarik ez duenean, ordainketa-etendura izenekoa deklaratzea eskatu dezake epaitegietan, ondorengo hartzekodunen lehiaketa zorrak bideratu eta enpresak bere jardunean jarraitu ahal izateko.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, liquidity; gaztelaniaz, liquidez.

Ikus, gainera