Makrokosmosa (makrokosmoa)

Makrokosmosa edo makrokosmoa unibertsoaren osotasunaren pareko konplexutasuna duen edonolako sistema (soziala, ekonomikoa, ...) izendatzeko erabiltzen den terminoa. Makrokosmos gisa hartzen diren sistemak handiak zein txikiak izan daitezke, baino unibertsoa bezalaxe, bere baitan atal edo mikrokosmos desberdinak bereizten dira, horiek guztien artean oreka edo ordena nagusitzen den arren. Beste adiera baten arabera, makrokosmosa unibertso osoa izendatzeko erabiltzen da, mikrokosmosa gizakia den bitartean.