Maniobra-funtsa (errotazio-funtsa, kapital zirkulatzailea)

Maniobra-funtsa ondare garbiarekin eta pasibo ez korrontearekin (epe luzerako finantzazioarekin) finantzatzen den aktibo korrontearen zatia da.

Enpresek aktibo korrontea (izakinak, biltegiko produktu bukatuak bezeroei oraindik kobratu gabeko fakturak) behar dute etengabe jardun ahal izateko. Adibidez, denda batek denbora guztian behar ditu salgaiak (aktibo korrontea) bezeroei saltzeko, bestela ezingo luke lanik egin. Aktibo korrontearen zati hori epe laburreko aktiboa izan arren modu iraunkorrean behar duenez, epe luzera finantzatu beharko luke enpresak. Maniobra-funtsa edo maniobra-fondoa (errotazio-fondo eta kapital zirkulatzaile ere deitua) enpresak modu iraunkorrean, epe luzera alegia, finantzatzen duen aktibo korrontearen balioa da.  Beraz, maniobra funtsa aktibo korrontean edo epe laburreko aktiboetan inbertitzen den enpresaren epe luzeko finantzazioa da, pasibo ez korrontearekin eta ondare garbiarekin osatua. Maniobra funtsa honela kalkulatzen da:

    \[MF=\text{aktibo korrontea} - \text{pasibo korrontea}\]

Aukeran honela ere kalkula daiteke:

    \[MF=\text{ondare garbia + pasibo ez korrontea} - \text{aktibo ez korrontea}\]

Maniobra funtsa enpresaren oreka finantzarioa aztertzeko erabiltzen da:

  • maniobra-funtsa positiboak enpresa oreka finantzarioan dagoela adierazten du, enpresak epe laburrera izan daitezkeen gorabeherei aurre egiteko gauza dela;
  • maniobra-funtsa negatiboa izateak desoreka adierazten du, epe luzerako inbertsioak enpresaren finantzazio iraunkorrarekin estali ez eta epe laburreko hartzekodunen baliabideekin finantzatu direlako. Hala eta guztiz ere, egun enpresa asko dira desorekatu gabe maniobra-funts negatiboarekin lan egiten dutenak, aktibo korrontea berehala dirutan bihurtu eta hornitzaileek epe luzea ematen dietelako ordainketa egiteko (adibidez, hipermerkatuek maniobra-funts negatiboa izan dezakete larritu gabe, produktuak askotan ordaindu gabe jaso, 3 hilabetera ordainduta edo, eta ordaindu baino lehen saldu eta kobratu dituztelako: kasu honetan, hornitzaileek, epe laburreko zorren bitartez, finantzatzen dute aktibo korrontea).

Ikus, gainera