Merkatu erregulatuak eta autorregulatuak

Merkatu erregulatuak edo merkatu arautuak estatuak arautu edo erregulatzen dituen merkatuak dira, prezioak finkatuz edo mugatuz, araudi zorrotzak ezarriz enpresen konkurrentzia edo lehiari buruz eta ingurumenean duten eraginari buruz, merkatu-akatsak zuzentze aldera.

Merkatuek beraiek, esku ikusezinaren bitartez, prezioak modu efizientean esleitu eta bestelako merkatu-akatsik ez dagoenean, merkatuak autorregulatuak (autoerregulatuak) direla esaten da. Merkatu autorregulatuen existentzia bereziki liberalismo ekonomikotik estatuaren eskuhartzea saihesteko erabili ohi den argudioa da. Beste batzuen ustez ordea, merkatuen autorregulazioa kimera hutsa da, errealitate faltsu bat.