Monofisismoa

Monofisismoa Kristori izaera ("physis") bakarra ("monos") ematen dion doktrina teologikoa da. Bi monofisismo mota bereizten dira. Eutikesen (Eutikes, 380-456) monofisismoaren arabera, Kristoren izaera jainkotiarrak guztiz bereganatzen du giza izaera, eta beraz Kristo guztiz jainkotiarra dela ezartzen du. Monofisismoaren bigarren doktrina baten arabera, Kristoren giza izaera oso osorik aitortzen da, horri dagozkion atributu guztiekin.