Mugikortasun funtzionala

Mugikortasun funtzionala enpresak bere langileen kotratuetan ezarritako maila profesional eta esleitutako zereginak aldatzeko aukera eta ahalmena da, legeak jasotakoaren arabera. Bi motako mugikortasun funtzionalak jasotzen dira: mugikortasun horizontala, non langileak bere maila profesionaleko zereginetara aldatzen den, eta mugikortasun bertikala, non langileak bere mailari ez dagozkion zereginak burutzen dituen (eta aldi berean gorakorra edo beherakorra izan daitekeena). Espainian, mugikortasun funtzonala zorrotz erregulatutako aukera da: mugikortasun funtzionala larriladietan bakarrik daog jusitifkautrik, arreazoi tekniko edo estrukturalengatik, eta nolanahi ere aldi baterako izango da.

Beste hizkuntzetan: gaztelaniaz, movilidad funcional.