Multinazionalak

Multinazionalak ekoizpena edo zerbitzuak ematea herrialde batean baino gehiagotan burutzen duten enpresak dira. Kudeaketa zentralizatua dute, eta beraz lantegi edo herrialde jakin bateko jarduerari buruzko erabakiak interes globalen ikuspuntutik aztertu eta ebatzi egiten dute, maiz erabaki horiek lantegi eta herrialde horietan duten eraginari erreparatu gabe. Multinazionalek jarduera herrialde batzuetan batera egitearen arrazoiak honako hauek dira: lehengaiak kontrolatzea, herrialde bateko soldata txikiak, herrialdeen artean dagoen dibisen arteko ganbio-tasa egokia eta haien produktu eta zerbitzuen merkatuak zabaltzea. Beste alde batetik, multinazionalek irabaziak maximotzeko erabiltzen dituzten beste estrategia bat barne-transferentziako prezioak dira, herrialde ezberdinetako filialen arteko lehengai, osagai, zerbitzu eta produktuen merkataritzari buruzkoak, maiz artifizialak eta kostu errealarekin erlaziorik ez dutenak, herrialde batean ordaindu beharreko zergak minimotu edo herrialde batean eskuratzen diren irabaziak maximotzeko, hartan pressio fiskala txikia denean.

Ikus, gainera