Negoziazio kolektiboa

Negoziazio kolektiboa enpresariek edo haien ordezkariek (patronala) sindikatuekin eta langileen ordezkariekin burutzen dituzten negoziazioak dira, langileen soldatak eta beste lan-kondizioak zehazte aldera. Negoziazio kolektiboaren emaitzak hitzarmen kolektiboan jasotzen dira. Negoziazio kolektiboa enpresa mailan nahiz sektore ekonomiko baten mailan egin daiteke.