Nomotetika (zientzia nomotetikoak)

Nomotetika lege unibertsal eta orokorren bilaketa da, banakoa edo elementua klase edo multzo baten baitan aztertzen duena, klase horretako elementuek dituzten ezaugarri komunak ikertuz. Nomotetika xedetzat duten zientziak nomotetikoak dira, banakoa bere bakartasunean aztertzen duten zientzia ideografikoen aldean.