Nosografia

Nosografia gaixotasun eta nahasmenduen, zabalean unitate nosologikoen, deskribapena da (etiologia, fisiopatogenia, diagnostikoa eta tratamendua), haien sailkapena, nosotaxia alegia, egite aldera.