Notazioa

Notazioa arlo zientifiko edo tekniko batean kantitateak, aldagaiak eta egitateak adierazteko ikur eta laburtzapenen multzo bat da.