Nozeboa

Saiakuntzetan, nozeboa edo nozebo efektua plazeboa (hau da, berez ondoriorik ez dakarren tratamendu inerte bat eta tratamendua jasotzeagatik sor daitekeen efektua neutralizatzeko emana) jasotzeagatik sortzen diren efektu kaltegarrien multzoa da.