Objektiboa eta subjektiboa

Objektiboa eta subjektiboa adierazpen, iritzi, pertzepzio eta orohar ezagutza osatzen duten elementuei aplikatzen zaizkien kategoriak dira. Horiei dagokzien nolakotasunak objektibotasuna eta subjektibotasuna da (oharra: ez nahastu subjektibitatearekin). Adierazpen bat objektiboa dela esaten da, objektu, egitate, behaketa eta datuetan beste ezertan oinarritzen ez denean, adierazpena egiten subjektuaren eskuhartzetik at, neutraltasunez. Objektiboa dena egia ala faltsua da, egiaztatu egin daiteke. Berriz, zerbait subjektiboa dela esaten da, subjektuaren ikuspegia adierazpenean eragina duenean; subjektiboa dena ezin da egiaztatu. Subjektibotasuna sinesmen, emozio eta interesetan oinarritzen da, eta pertsona batetik bestera aldatu egiten da. Adibidez, laranja batzuk mahai baten gainean edukita, "laranjak daude hor" esatea guztiz objektiboa da; "laranjak atsegin ditut", berriz, subjektiboa.

Ezagutzan eta zientzian objektiboak diren adierazpenak soilik hartu behar dira kontuan, baina gizarte batean harremanak eratzeko, beharrezkoa da subjektiboak diren iritziak alderatzea. Subjektiboatasuna gizartaren eraketaren funtsezko osagaia da, beraz.