Besterenezina (eskubideak, ondasunak)

Zuzenbideak, eskubide besterenezinak eta ondasun besterenezinak hirugarren pertsona bati transmititu ezin dakizkiokeen haiek dira. Definizioz besterenezinak dira eskubide pertsonalak, pertsona bakoitzari pertsona izateagatik dagozkionak, hala nola giza eskubideak. Besterenezinak dira, halaber, pertsona bat identifikatzen duten agiriak eta kargu publikoak. Ondasun besterenezinak dira bestalde, ondasun publikoak orokorrean (hondartzak, airea, itsasoa, ...).

Beste hizkuntzetan: gaztelaniaz, derechos y bienes intransferibles, inalienables.