Panelak (soziologia, merkatu ikerketa, inkestak)

Soziologian eta merkatu ikerketan, ikerketa panelak edo, besterik gabe, panelak banako edo elementu berdinekin osaturiko lagin bati denboran zehar une ezbedinetan egindako inkesta multzoa da. Horren helburua, banako horiek denboran zehar erakusten duten iritzi, jarrera eta portaeraren aldaketa jasotzea da. Hala ere, badira panel mota ezberdinak: txandakako paneletan adibidez, banakoen proportzio eta finkoa aldatzen da lagin batetik bestera, populazioan denboran zehar izandako aldaketak jaso ahal izateko. Panelen bitartez jasotako datuen azterketari luzetarako ikerketa deitzen zaio.