Piketeak

Piketeak greba batean grebaren aldeko  proselitismoa eta propaganda egiten duten langile edo beste pertsonen taldea da, grebaren arrazoiak aldarrikatuz eta beste langileak greba egitera animatuz. Piketeen figura jasota dago Espainiako ordenamendu juridikoan, betiere hertsapen edo koakziorik gabe eta beste langileek greba ez egiteko duten eskubidea errespetatuz.