Pobrezia energetikoa (energia-pobrezia)

Pobrezia energetikoa edo energia pobrezia familiek euren etxebizitzetako energia beharrak betetzeko baliabide ekonomiko nahikorik ez izatea da; ondorioz, energia gastua murriztera beharturik daude eta ez dira iristen euren beharrak modu duin batean betetzera. Asetzen ez diren behar horiek berokuntzarekin, ur beroarekin, sukaldatzearekin eta argiztatzearekin daude loturik; eta ondorio larriak ekar ditzakete osasunarekin eta segurtasunarekin loturik. Adibidez, berokuntza urriak gripe, neumoniak eta beste gaixotasunak eragiten ditu; egurra erretzen sukaldatzeak arnas aparatuko gaixotasunak eragin ditzake eta sute-arriskua dakar, kandelekin argiztatzeak bezalaxe. Globalki ere, aldaketa klimatikoarekin loturiko faktoreak areagotzen ditu, energia baliabide ez eraginkorrak (fuela, egurra, ...) erabiltzen direnez.