Politizazioa

Politizazioa gai edo auzi bat eremu politikora eramatea da, kolektiboki eztabaidatu eta erabaki dadin. Politizazioaren inguruan gatazkak egoten dira, gai edo auzi horiek besterik gabe bere horretan utzi edo eremu pribatura mugatu nahi dutenak eta gai horiek esfera publiko eta beraz politikora eraman nahi dutenen artean. Hain zuzen ere, politizazioaren ezaugarri nagusia horixe da: politikoa denaren demarkazioari buruzko gatazka. Liberalismotik, politizazioaren ikuspegi murritza dago, gai asko, bereziki indibiduoaren askatasunarekin lotutakoak, eztabaida politikora eramatea gai horiek desitxuratzea dela baieztatuz.