Prebentzioa

Orokorrean, prebentzioa aurrez hartzen diren erabaki eta burutzen diren ekintzen multzoa da, ezbehar, itripu edo arriskuak saiheste aldera. Prebentzioa osasunarekin egon daiteke loturik, gaixotasunak saiheste aldera eta orduan profilaxia deitzen zaio. Lan arloko prebentzioa edo lan arriskuen ere badago, lantegietan lan-istripuak eta lanarekin loturiko gaixotasunak helburu duena.